CoronaSurface TripleTarget™

COVID-19

SARS-CoV-2 (Corona) virusset har vist sig at være ekstremt smitsomt og kan fx spredes mellem mennesker når en rask person berører en overflade, hvor en smittet person har afsat sekret fra mund eller næse indeholdende viruspartikler. Undersøgelser har vist, at viruspartiklerne kan overleve på overflader fra få timer op til flere dage.

For at undgå smitte er det vigtigt at holde en god rengøringsstandard og gerne desinficere overflader der potentielt kan viderebringe smitten. HouseTest CoronaSurface TripleTarget™ er udviklet til at detektere SARS-CoV-2 virus på overflader, for at vurdere, om de udgør en smitterisiko for bygningens brugere.

CoronaSurface TripleTarget™

Analysen benytter sig af den såkaldte RT qPCR teknologi hvor virussets RNA (arvemateriale) identificeres og kvantificeres, hvilket er den metode, som anbefales af WHO. HouseTest benytter en videreudviklet version af metoden, der har en højere følsomhed og specificitet end standard RT qPCR, hvilket gør den særligt velegnet til test af SARS-CoV-2 på overflader. Der kan således detekteres helt ned til 35 virus partikler, hvilket i praksis har betydet at vi har kunnet påvise SARS-CoV-2 på en overflade der var tilsat 5 mikroliter af spytprøve fra en inficeret person fortyndet 80.000 gange.

TripleTarget

For øget sikkerhed analyseres for to forskellige virale RNA-sekvenser og derudover tester CoronaSurface TripleTarget™ også mængden af humant DNA, der ikke i sig selv udgør en sundshedsrisiko, men som kan bruges som markør for rengøringsniveauet. Viser testen således et højt niveau af humant DNA, men ingen SARS-CoV-2 RNA bør man alligevel overveje at øge rengøringsstandarden, da et lavt rengøringsniveau potentielt kan udgøre et smitteproblem.

SARS-CoV-2 består af en kappe der omslutter og beskytter virussets RNA. I tilfælde hvor kappen er nedbrudt, men RNA’et stadig er intakt, vil virusset ikke udgøre en smittefare men vil stadig kunne detekteres med analysen.

Undgå spredning af SARS-CoV-2 i bygninger

Hyppig rengøring og desinfektion af overflader der berøres af flere personer (fx dørhåndtag, stikkontakter og toiletter) vil mindske risikoen for spredning. Gængse midler til desinfektion som fx klorholdige opløsninger og UVC lys kan alle benyttes mod SARS-CoV-2.

Test af UVC løsninger på SARS-CoV-2 RNA

UVC lys inaktivere SARS-CoV-2 virus primært ved at danne urasil dimerer i virussets RNA. HouseTest tilbyder at teste UVC produkters effekt på SARS-CoV-2 RNA, hvilket er muligt, da den kemiske ændring i RNA'et, der induceres af UVC strålingen,  kan måles ved hjælp SARS-CoV-2 specifik RT qPCR.

Kontakt os for at høre mere.

Ann Dorte Pørneki

CSO, Cand.scient.

adp@housetest.dk 25211566

Jonas Nørrelund Lindgreen

CEO, Cand.scient., ph.d.

jnl@housetest.dk 40995225

VIL DU VIDE MERE?

Vores specialister har en bred viden inden for test af skimmelsvamp, så har du spørgsmål, idéer eller forslag, er du velkommen til at tage fat i dem.

Kontakt os