Analysetyper

HouseTest har udviklet og tilbyder DNA-analyser, der kan påvise skimmel- og bakterievækst i bygninger

Støvprøve (Screening for skjult skimmelsvamp)

En støvprøve opsamles fra en dørkarm, en billedramme eller lignende ved hjælp af en vatpind og sendes til analyse på HouseTests laboratorium. Metoden er den hyppigst benyttede af HouseTests DNA-analyser, og bruges til at screene en bygning for forekomst af skjult skimmelsvamp. Støvprøven kan udtages af professionelle og private.

Luftprøve (Screening for skjult skimmelsvamp)

En screening for skjult skimmelsvamp kan også udføres på luftprøver, hvilket fx kan være en fordel i tilfælde, hvor det ikke er muligt at udtage en egnet støvprøve. Prøven kan udtages som en såkaldt aktiveret luftprøve hvor den ved rapporteringen rates efter en A-F skala, der også kendes fra HouseTests støvprøver, eller som en passiv luftprøve der ikke rates og som kræver en udendørs referenceprøve. Luftprøver kan kun udtages af professionelle.

Overfladetest

Skal udtages med vatpind direkte i vækst og bruges til at bestemme artssammensætningen af et vækstområde. Prøven tilbydes kun til professionelle.

Rengøringskontrol

Rengøringskontrollen er en analyse udviklet til at vurdere en slutrengøring udført efter skimmelsanering. Det er altså slutrengøringen og ikke skimmelsaneringen, der vurderes. Resultaterne bedømmes ud fra på forhånd fastlagte kriterier, således at slutrengøringen enten godkendes eller afvises.

Prøven udtages ved en aktiveret luftprøve 24-48 timer efter rengøringen og kan kun udføres af professionelle.