Specialister inden for skimmelsvamp

HouseTest har udviklet en ny uvildig DNA-analyse, der ud fra en støv- eller luftprøve kan afgøre om der er vækst af skimmelsvamp i den pågældende bygning, hvor prøven er taget.

Vores DNA Analyse

DNA-analysen benyttes til opsporing af skjult skimmelsvamp, da forskellige arter skimmelsvamp har forskellige foretrukne voksesteder. Herved begrænses de destruktive indgreb i boligen.

Analysen foregår ved, at en støv- eller luftprøve opsamles i bygningen, og indsendes til vores laboratorium. Her analyseres prøven for indhold af DNA fra skimmelsvamp.

DNA-molekylet er en bestanddel af alle levende organismer og kan anvendes til at identificere og skelne mellem forskellige arter, da alle arter har en unik DNA-sekvens.

DNA kan således anvendes til at registrere skimmelsvampe og bakterier i en støvprøve, idet støvet vil indeholde sporer og fragmenter fra disse organismer, hvis de findes i boligen.

Med HouseTests DNA-analyse er det muligt både at påvise hvilke typer og mængden af skimmelsvampe, der findes i støv fra boligen. Afhængigt af hvilke arter og mængder, der findes, vurderes boligens sundhedstilstand, herunder om der ses tegn på skimmelsvamp forårsaget af fugtproblemer.

Historien bag

HouseTest blev stiftet i 2011 af forskere fra Syddansk Universitet og Syddansk Teknologisk Innovation.

HouseTest har udviklet en ny qPCR-baseret analyse, der kan påvise skadelig skimmel- og bakterievækst i bygninger meget hurtigere og mere effektivt end konventionelle metoder.

HouseTest samarbejder med danske forskere, som benytter analysen til forskningsprojekter i indeklima.

Ann Dorte Pørneki

CSO, Cand.scient.

adp@housetest.dk 25211566

Jonas Nørrelund Lindgreen

CEO, Cand.scient., ph.d.

jnl@housetest.dk 40995225

VIL DU VIDE MERE?

HouseTest har en bred viden inden for test af skimmelsvamp, så har du spørgsmål, idéer eller forslag, er du velkommen til at tage fat i os.

Kontakt os