Er der skimmelsvamp i din bolig?

6 ting du skal være opmærksom på

De fleste tænker på skimmelsvamp som sorte plamager på vægge og lofter, men faktisk vokser skimmel oftest skjult i bygningens konstruktioner, f.eks. inde i en badeværelsesvæg, under gulvet eller i isoleringen. Det gør det i sagens natur svært at finde ud af, om en bygning er påvirket af skimmelvækst. I denne artikel har vi beskrevet 6 forhold, du skal være opmærksom på, da de kan indikere, at der vokser skjult skimmelsvamp hos dig.

Gener ved ophold i bygningen

Der er stor forskel på variation i menneskers følsomhed overfor skimmelsvamp, men mange oplever forskellige former for ubehag, når de opholder sig i fugtige bygninger med skimmelvækst.

Typiske symptomer ved ophold i bygninger med skimmelvækst er:

•Hovedpine

•Træthed

•Koncentrationsbesvær og hukommelsessvigt

•Svimmelhed og kvalme

•Almen utilpashed

•Øjenkløe

•Irritable luftveje

•Hoste og hæshed

•Gentagne bihulebetændelser

•Næseblod

•Irritation og rødme af huden

Oplever du en eller flere af overstående symptomer, og mindskes eller forsvinder de helt, når du er væk fra bygningen i længere tid, kan det være et tegn på, at der er skjult skimmelvækst.

Lugt

Mange arter af skimmelsvampe afgiver en muggen lugt, som nogen betegner som lugt af kælder eller af sommerhus. Lugten skyldes, at skimmelsvampene afgiver nogle gasser, som er et biprodukt af deres nedbrydning af organisk materiale. Gasserne er formentlig ikke i sig selv skadelige, men kan altså være et tegn på, at man har en aktiv voksende skimmelvækst i bygningen. Muglugten kan dog også stamme fra bakterievækst i afløb fra håndvaske og brusenicher, men så vil lugten som regel være stærkest lige ved afløbet.

Bemærk, at man nogle gange kan have boet i hus med muglugt så længe, at man ikke selv registrerer lugten, mens gæster bemærker den, så snart de træder ind ad døren.

Tidligere vandskader

Har din bolig tidligere været ramt af vandskade, som siden er tørret ud, kan der sagtens stadig være problemer med skimmelsvamp. Udtørrede skader afgiver ikke de førnævnte lugtgener, men kan ofte afgive store mængder af de svampesporer og mikropartikler, der er mistænkt for at give gener ved ophold i bygningen.

 Myrer

Det er helt normalt, at myrer i jagt efter et let måltid, finder ind i bygninger via små utætheder, og ud fra et indeklimaperspektiv, er det helt uproblematisk. Men har myrerne et bo under gulvet, er det et dårligt tegn, da myrer kræver en hvis fugtighed for at trives. Hvis der er fugt nok til myrer under gulvet, er der en risiko for, at der også er fugt nok til vækst af skimmelsvampe. Hvis du oplever en invasion af myrer i dit hus, bør du derfor prøve at følge deres spor for at se, om de kommer udefra eller lever under gulvet.

Behov for hyppig påfyldning af vand i centralvarmeanlæg/høj vandregning

Bygningens mange vandrør har en begrænset levetid, og oplever du f.eks., at der ofte er behov for påfyldning af vand på centralvarmeanlægget, eller at vandforbruget er meget højere end forventet, kan det skyldes et brud på et vandrør. Utætte vandrør kan lede store mængder vand ud i bygningskonstruktioner og give anledning til meget høje fugtniveauer og alvorlige tilfælde af skimmelvækst. Der er derfor vigtig at få tjekket vandrørene, hvis der er mistanke om en utæthed.

Misfarvninger

Misfarvninger på overflader være tegn på både fugt og kuldebroer. Fugten i sig selv er en kilde til skimmelvækst, mens en kuldebro opstår på dårligt isolerede overflader. Den lavere temperatur betyder, at luftens indhold af vand kan kondensere på fladen, herved øges fugtigheden så meget, at der kan vokse skimmelsvamp.

Har du mistanke om, at der vokser skimmelsvamp i din bolig, kan du nemt få vished om det med HouseTests DNA-analyse: Du tager en støvprøve med HouseTests prøvetagningskit. Denne prøve analyserer vi i vores laboratorium for spor efter skimmelsvampe og kan samme dag, som vi modtager prøven, give dig et svar.

Bestil DNA-analysen her

Læs mere om DNA-analysen her