Undgå ubehagelige overraskelser, når du køber hus

Hvordan sikrer du dig inden et boligkøb?

En af de ting boligkøberen frygter allermest, er at købe et hus, der viser sig at være ramt af skimmelsvamp. Det er med god grund, for selv med en ejerskifte- og en husforsikring, er der ingen garanti for, at dit forsikringsselskab dækker udbedring af problemet.

Ifølge advokat Marie-Louise Pind fra Pind Advokatfirma, der er køberrådgiver og ekspert i forsikringssager, herunder særligt skimmelsvampesager dækker ejerskifteforsikringen ikke forhold, der er nævnt i tilstandsrapporten, eller forhold, der er helt forventelige for boligens alder og byggestil. Det er en konkret vurdering i hver enkelt sag. Hussforsikringen dækker som udgangspunkt kun skimmelsvamp, der er opstået som en følge af en dækningsberettiget skade, som f.eks. et rørbrud eller en vandskade forårsaget af skybrud. Man skal dog ikke ukritisk acceptere et forsikringsafslag, hvis der er meget skimmelsvamp i bygningen. ”Jeg har været involveret i mange, ellers afviste sager, der endte med at blive forsikringsdækket”, fortæller Marie-Louise Pind.

Inden du køber et hus, er det vigtigt at nærlæse tilstandsrapporten og eventuelt få en byggesagkyndig med ud at gennemgå bygningen for fejl og mangler. Desværre vokser skimmelsvamp som oftest skjult i bygningens konstruktioner og bliver derfor ikke opdaget, hverken af konsulenten, der laver tilstandsrapporten, eller den byggesagkyndige, der gennemgår bygningen. En metode til at finde skjult skimmelsvamp er HouseTests DNA-analyse, der kan vise om bygningen er ramt af skimmelsvamp. Da denne metode blot kræver en støvprøve taget fra f.eks. en billedramme, vil nogle sælgere måske gå med til at få huset testet.

Marie-Louise Pind advarer dog købere om at gå ud og teste huse med DNA prøver uden forudgående aftale med sælger. ”Det anbefales at få sælgers skriftlige accept inden huset testes for at undgå at blive mødt med et erstatningskrav fra sælger, hvis prøven viser spor efter bygningsrelateret skimmelsvamp fra skjulte konstruktioner og handlen med denne begrundelse annulleres. For så er sælger blevet bibragt en viden, der loyalt skal oplyses i et fremtidigt salg. Det kan meget vel få negativ betydning for prisen. Om sælger kan komme igennem med et erstatningskrav er for tidligt at sige noget præcist om. Det må tiden vise. Jeg har hørt om sager med denne problemstilling. Men mig bekendt ligger der ikke retspraksis herom”

Hvis du alligevel ender med en slem overraskelse i form af skjult skimmelsvamp i dit nyindkøbte hus, er det vigtigt at få bestemt årsagen til og omfanget af skaden, så al vækst kan fjernes, og man samtidig sikrer, at problemet ikke kommer igen. Her kan det være en rigtig god ide at alliere sig med en rådgiver, der kan hjælpe dig igennem processen. I nogle tilfælde vil skaderne som nævnt være dækket af en ejerskifte eller husforsikring. Det kan derfor være en god ide at få en juridisk vurdering heraf.