Mikropartikler fra skimmelsvampe

Projektbeskrivelse

Som de fleste ved, kan skimmelsvampe der vokser i bygninger afgive svampesporer til indeklimaet og give beboerne gener. Skimmelsvampe kan dog også afgive meget små fragmenter, kaldet mikropartikler, i et langt større antal end svampesporer, og da de er i stand til at trænge meget langt ned i lungerne når de indåndes, er de mistænkt for at være skyld i mange af de helbredsproblemer, vi associerer med skimmelsvampe. Desværre kan mikropartikler dog ikke identificeres med traditionelle dyrkningsbaserede metoder, der stadig er meget udbredte i bygningsundersøgelse.

Et pilotforsøg tidligere udført af HouseTest påviste, at mikropartikler kan indeholde DNA, og dermed kan identificeres med DNA-analysen. Sammen med Anne Mette Madsen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø undersøger vi nu mikropartikler fra en lang række bygningsassocierede skimmelsvampe for deres mulige indhold af DNA, for at se hvilke arter der kan findes med metoden.