Monitorering af indeklimaet i Storbritannien

Projektbeskrivelse

Monitorering af indeklimaet i Storbritannien - The Property Care association, England

The Property Care association, en brancheforening for mere end 400 virksomheder, der bl.a. arbejder bygningsvedligehold og indeklima, har de seneste år oplevet en bekymrende stigning i antallet af bygninger med fugt og skimmelsvamp. For at få et overblik over problemets omfang vil dette projekt overvåge indeklimaet i boliger ved hjælp af bl.a. fugtmålinger og HouseTests DNA-analyse. Der bliver undersøgt flere forskellige bygningstyper fordelt i England, Skotland og Wales så projektet vil vise hvilke områder og bygningstyper, der er mest udsatte.

 

https://www.property-care.org/ktp-research-air-quality-in-homes/

https://www.property-care.org/us/staff-profiles/paula-lopez-arce/