Sammenhæng mellem skimmel og helbred

Sammenhæng mellem skimmel og helbred
Der er stor forskel på forskellige personers følsomhed overfor skimmelsvamp. Det gælder både i forhold til mængden af skimmelvækst, man reagerer på, samt hvilke, der kan udløse en reaktion.

Derfor er det således meget vanskeligt på nuværende tidspunkt at fastsætte , hvilke arter af skimmel og mængder af skimmelsvamp, der kan give helbredsgener.

Verdenssundhedsorganisationen WHO og Sundhedsstyrelsen anbefaler begge således, at fugt og skimmelsvampevækst på indre overflader og i bygningskonstruktioner undgås eller minimeres, idet det ikke er muligt at angive grænseværdier, der beskytter mod helbredsgener forårsaget af skimmelsvampe i boligen.