Skjult skimmelsvamp påvirker indeklimaet

Ofte vil skimmelsvamp i boliger vokse skjult og derfor være svært at påvise med almindelige metoder, men både skjult og synlig skimmelsvamp i en bolig kan være skyld i helbredsmæssige gener for beboerne.

Mange arter af skimmelsvamp afgiver en muggen lugt. Ofte vil en mistanke om skjult skimmelangreb opstå på grund af forskellige gener hos beboerne, såsom irriterede luftveje, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær, irriterede øjne samt forværring af astma.

Ved mistanke om skjult skimmelsvamp er det vigtigt at få undersøgt, om generne er forårsaget af skimmel. Her er HouseTests DNA-analyse  en ideel metode, da den hurtigt og præcist kan afklare, om der er skjult skimmelsvamp i den undersøgte bygning.

DNA-analysen kræver ikke destruktive indgreb i boligens konstruktioner og kan således med fordel anvendes til at afklare hvorvidt generne skyldes skimmelsvamp.
En positiv DNA-test vil også give en indikation på, hvilken type byggemateriale der danner grobund for væksten og dermed lette det efterfølgende opsporingsarbejde.
Hvis mistanken om skjult skimmelsvamp bekræftes efter undersøgelser af boligen, må årsagen til fugtigheden klarlægges og udbedres, så yderligere fugt- og skimmelproblemer undgås.

Skimmelsvamp begynder at vokse, så snart forholdene er gunstige, dvs når der er tilstrækkeligt med fugtighed. Intern fugt fra våde byggematerialer, fejl i byggekonstruktionen (kuldebro, dampspærre e.l.), utæt tagkonstruktion, utætheder i badet, lækager på skjulte rør eller anden vandskade kan alt sammen føre til en øget relativ fugtighed på overfladen af materialer, hvilket medfører en risiko for skjult vækst af skimmelsvamp.